Privacybeleid

Publicatiedatum: 30 Augustus 2022

Inleiding Dahua Europe BV en zijn directe of indirecte dochterondernemingen (“wij/we” of “ons/onze” of “Dahua”) respecteren uw privacy en streven ernaar die te beschermen door zich te houden aan dit privacybeleid (het “Privacybeleid”). In dit Privacybeleid wordt toegelicht hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen als u gebruikmaakt van onze website (https://dahuadisplay.com/). Lees dit document zorgvuldig door, zodat u ons beleid en onze activiteiten met betrekking tot uw gegevens en hoe wij daarmee omgaan begrijpt. Dit Privacybeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Gegevens die wij over u verzamelen en hoe we dat doen

2. Kinderen jonger dan 16 jaar

3. Hoe we uw gegevens gebruiken

4. Het delen van gegevens

5. Maatregelen inzake de bescherming van persoonsgegevens

6. Internationale doorgifte van gegevens

7. Uw rechten

8. Wijzigingen in ons Privacybeleid

9. Contactgegevens

1. Gegevens die wij over u verzamelen en hoe we dat doen

Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks van u wanneer u ze aan ons verstrekt. We kunnen ook automatisch bepaalde gegevens verzamelen als u op de website surft of gebruikmaakt van onze diensten, zoals gebruiksgegevens, apparaatprofielen en IP-adressen, door middel van cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën.

•Als u onze website bezoekt

Als u onze website bezoekt maakt uw browser contact met onze webserver om de pagina’s die u wilt bezoeken op te halen. Doorgaans hoeft u zich niet te registreren of te identificeren om deze functie te gebruiken. Onze server gebruikt echter uw IP-adres om verzoeken en antwoorden toe te wijzen, waardoor u mogelijk kunt worden geïdentificeerd.

Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens als u onze website bezoekt of gebruikt. Uit deze gegevens blijkt niet uw specifieke identiteit, maar ze kunnen wel apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, kenmerken van uw browser en uw apparaat, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land enz. Deze gegevens zijn voornamelijk nodig om de beveiliging en de werking van onze website te waarborgen en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

•Gegevens die u verstrekt als u contact met ons opneemt

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om per e-mail, telefonisch en/of via een contactformulier contact met ons op te nemen. In dat geval worden de gegevens die u verstrekt opgeslagen voor het doel waarvoor uw contactverzoek wordt verwerkt en voor eventuele vervolgvragen. Als u contact met ons opneemt met een verzoek verwerken wij ook uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en de inhoud van de communicatie met als doel het uitwisselen van informatie met u.

•Gegevens die u verstrekt op het moment dat u zich registreert voor het gebruik van of toegang tot onze diensten

Bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze postings, door andere diensten aan te vragen, door u aan te melden voor nieuwsbrieven of andere mededelingen, door deel te nemen aan een door ons gesponsorde wedstrijd of actie, door te reserveren voor deelname aan onze opleidings- of marketingactiviteiten of door een probleem met onze diensten te melden.

•Gegevens die wij verzamelen tijdens een event/beurs Als wij events en beurzen organiseren kunnen we tijdens deze evenementen persoonsgegevens verzamelen. Tijdens deze evenementen demonstreren we ook onze apparatuur en kunnen er opnamen worden gemaakt die gegevens bevatten. Tijdens deze evenementen kunnen we ook rechtstreeks gegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld als u tijdens een event of beurs een enquête invult.

•Persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract

Details van transacties die u uitvoert via het gebruik van onze diensten en van de uitvoering van uw bestellingen (let op: het kan nodig zijn om financiële gegevens te verstrekken voordat u een bestelling plaatst via onze diensten).

Gegevens die wij verzamelen via technologieën voor automatische gegevensverzameling

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologie. Wij gebruiken functionele cookies om onze website en diensten naar behoren te laten werken en van analytische cookies voor een optimale gebruikerservaring. Cookies van derde partijen kunnen ook gegevens buiten onze websites verzamelen. Als u de website bezoekt en er

interactie plaatsvindt, kunnen wij technologieën voor automatische gegevensverzameling gebruiken om bepaalde gegevens van uw apparatuur, surfgedrag en -patronen, trafficgegevens, logboeken en andere communicatiegegevens te verzamelen. Meer informatie kunt u vinden in onze

Cookieverklaring.

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van cookies van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, onze partners, gelieerde ondernemingen, de leverancier van onze trackingsoftware en onze dienstverleners. Wij hebben geen toegang tot of zeggenschap over deze cookies.

2. Kinderen jonger dan 16 jaar

Onze websites zijn doorgaans niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Niemand jonger dan 16 jaar mag persoonlijke gegevens verstrekken aan of voor onze diensten. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Dahua raadt ouders ten zeerste aan een actieve rol te spelen bij het toezicht op de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als u van mening bent dat wij beschikken over gegevens van een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via DH_Privacy@dahuatech.com.

3. Hoe we uw gegevens gebruiken Wij gebruiken de gegevens die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, inclusief alle persoonsgegevens, voor onderstaande hoofddoelen, afhankelijk van het specifieke doel van uw bezoek: •Om met u te communiceren en te reageren op uw verzoek Wij gebruiken en verwerken de door u verstrekte contactgegevens om met u te communiceren, u de informatie te verstrekken waarom u ons hebt verzocht, uw vragen te beantwoorden of eventuele klachten af te handelen.

•Voor direct marketing

– Algemeen. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere marketingberichten toe te sturen, inclusief uitnodigingen voor onze beurzen. U kunt zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. – Gegevenscategorieën. Om erachter te komen wat voor u relevant is, kunnen wij automatische tools gebruiken om uw persoonsgegevens te analyseren. Hiervoor kunnen wij bovengenoemde gegevens gebruiken en combineren. Ook kunnen we deze gegevens combineren met gegevens die we ontvangen van bedrijven die deel uitmaken van onze groep of uit andere bronnen, zoals marktonderzoek of openbare informatie. Zonder uw toestemming gebruiken wij geen gevoelige gegevens voor statistisch onderzoek.

– Belang en voordelen. Wij gebruiken de resultaten van onze analyse om onze marketingcommunicatie af te stemmen op de specifieke interesses en voorkeuren van u en het bedrijf dat u vertegenwoordigt. Als wij bijvoorbeeld constateren dat u werkzaam bent in een specifieke branche, zoals het bankwezen, dan kunnen wij onze aanbiedingen, uitnodigingen voor beurzen en nieuwsbrieven op deze branche afstemmen.

– Bezwaar maken of herroepen. Tegen uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie kunt u te allen tijde bezwaar maken of u kunt uw toestemming herroepen door de instructies in het desbetreffende bericht te volgen of door contact met ons op te nemen via DH_Privacy@dahuatech.com.

•Voldoen aan wettelijke verplichtingen Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om uw identiteits- en persoonsgegevens te verzamelen en te delen met openbare of overheidsinstanties om te voldoen aan de wet of een rechterlijk bevel of om te reageren op een verzoek van de overheid of een toezichthouder.

Wij gebruiken uitsluitend ‘geaggregeerde’ of ‘geanonimiseerde’ gegevens om (a) de voorkeuren van gebruikers te achterhalen, (b) de gebruikerservaring te verbeteren en te optimaliseren, (c) het functionele ontwerp te verbeteren om gebruikers beter te ondersteunen, (d) betere dienstverlening en klantenservice te bieden en (e) analytische gegevens te verzamelen.

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische grondslagen: op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een contract met u, vanwege wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen en op basis van onze legitieme belangen of de belangen van een derde partij zoals beschreven in dit beleid. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen of de belangen van een derde partij nemen wij redelijke maatregelen om te voorkomen dat u ongerechtvaardigde schade wordt berokkend. Voorbeelden van onze legitieme belangen zijn het verbeteren van onze nieuwsbrieven en website door te analyseren welke onderdelen van onze communicatie het relevantst zijn voor geïnteresseerden in onze activiteiten of het beveiligen van onze website en voorzieningen. Voor meer informatie over deze belangen kunt u contact met ons opnemen om inzicht te krijgen in de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken (zie hieronder). 4. Het delen van gegevens Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde betrouwbare derde partijen die zakelijke activiteiten voor ons uitvoeren of diensten aan ons leveren, zoals onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, of aannemers, dienstverleners en andere derden die wij gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen en die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan en ze uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze aan hen bekendmaken.

De belangrijkste doeleinden hiervan zijn:

•Wij kunnen uw gegevens intern delen met de afdeling die verantwoordelijk is voor uw verzoek. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens ook worden doorgestuurd aan andere bedrijven die deel uitmaken van onze groep.

•Om uw bestellingen te leveren en u de gevraagde diensten te verlenen •Om u de producten te leveren die u bestelt en de diensten die u aanvraagt, zoals training, reparatie van producten, deelname aan roadshows en andere marketingactiviteiten, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met bedrijven die deel uitmaken van onze groep en andere bedrijven die betrokken zijn bij de levering van diensten aan u, zoals distributeurs of dealers.

•Om contact te onderhouden met onze prospects, klanten en voormalige klanten Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dochterondernemingen en partners, zodat we in de toekomst contact met u kunnen opnemen en u diensten kunnen verlenen. Het kan hierbij gaan om het delen van persoonsgegevens binnen de groep voor het beheren van klantrelaties.

•Voor statistisch onderzoek en direct marketing Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen onze groep delen voor statistisch onderzoek en direct marketing.

•Om u te laten profiteren van speciale aanbiedingen van partners van Dahua

Wij kunnen uw gegevens delen met onze partners om u te laten profiteren van de diensten van deze partners die wij integreren of aanbieden in onze eigen diensten en apps. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer wij samenwerken met wederverkopers of wanneer wij diensten aanbieden via het DHOP-platform of wanneer we beurzen organiseren of deelnemen aan andere marketingevenementen die door derden worden georganiseerd, zowel zelfstandig als in samenwerking met ons.

Al deze derde partijen zijn verplicht uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen op basis van overeenkomsten die voldoen aan de geldende wetgeving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken:

• om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, met inbegrip van het voldoen aan een verzoek van de overheid of toezichthouder of voor onderzoek (bijv. openbaarmaking om misdaad of fraude te voorkomen of te voldoen aan een gerechtelijk bevel of wetgeving); • om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te doen gelden of toe te passen, onder meer voor facturering en incasso; • indien wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om de legitieme rechten, eigendom of veiligheid van Dahua, onze klanten of anderen te beschermen.

5. Maatregelen inzake de bescherming van persoonsgegevens Wij hebben afdoende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking zonder toestemming. Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen op beveiligde servers achter een firewall. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met SSL-technologie. De veiligheid en de beveiliging van uw gegevens hangt echter ook van u af. Wanneer wij u een gebruikersnaam en wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u die zelf hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van de website bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk behandelen van deze gegevens. Wij vragen u om uw inloggegevens niet met anderen te delen. Wij verzoeken u dringend voorzichtig te zijn met het verstrekken van gegevens in openbare gedeeltes van de site, zoals messageboards. Gegevens die u op openbare gedeeltes deelt kunnen ook door andere gebruikers van de website worden gelezen. Periodiek evalueren wij de toegepaste technologieën en het gevoerde beleid ter beveiliging van de verzamelde gegevens. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden of voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventuele geschillen op te lossen.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens vast te stellen, houden wij rekening met de omvang, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden op een andere manier kunnen verwezenlijken, en de geldende wettelijke vereisten.

6. Internationale doorgifte van gegevens De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen op beveiligde servers in Duitsland. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten Duitsland of de Europese Economische Ruimte (“EER”) waar mogelijk andere wettelijke bepalingen gelden en waar mogelijk geen sprake is van een passend beschermingsniveau zoals bepaald door de Europese Commissie. Wij hebben echter de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en dat de technische beveiliging afdoende is om uw privacy te beschermen. Indien nodig maken wij gebruik van modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en voldoen aan de geldende wetgeving. Wanneer bijvoorbeeld gegevens worden gedeeld met ons hoofdkantoor in de Volksrepubliek China gebruiken wij de volgende bepalingen: Modelcontractbepalingen voor de internationale doorgifte van gegevens | Europese Commissie (europa.eu) . 7. Uw rechten

U kunt uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen door in te loggen op uw account op onze website en naar uw profielpagina te gaan. Als u uw persoonsgegevens niet kunt vinden, kunt u ons ook een e-mail sturen via DH_Privacy@dahuatech.com om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, of om ons te verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen verwerking of ons vragen om verwerking te beperken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen (zie hieronder). Hieronder vindt u een samenvatting van uw wettelijke rechten:

• Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens (ook wel bekend als ‘toegangsverzoek van betrokkene’). U kunt dan een kopie krijgen van de persoonsgegevens zoals wij die in ons bezit hebben en nagaan of wij deze gegevens rechtmatig verwerken. • Verzoek om correctie van de persoonsgegevens zoals wij die in ons bezit hebben. U kunt dan onvolledige of onjuiste gegevens zoals wij die in ons bezit hebben laten corrigeren, al kan het zijn dat wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten nagaan. • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons dan vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien er voor ons geen goede reden is om ze nog te verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Wij kunnen echter niet altijd aan uw verzoek om verwijdering voldoen om bepaalde juridische redenen, die u indien van toepassing op het moment van uw verzoek worden meegedeeld. • Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u van mening bent dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing-doeleinden. In bepaalde gevallen kunnen wij aantonen dat wij voor de verwerking van uw gegevens dwingende legitieme redenen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt u ons dan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende gevallen: (a) indien u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen, b) indien ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen, c) indien u wilt dat wij de gegevens bewaren, ook al hebben we ze niet langer nodig, omdat

u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of d) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of we zwaarwegende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken. • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of een derde partij. Wij verstrekken u of een door u aangewezen derde partij uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens voor het gebruik waarvan u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren. • Op elk moment intrekken van toestemming wanneer wij ons voor de verwerking van uw persoonsgegevens beroepen op toestemming. Dit is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden vóór het intrekken van uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt kunnen wij u bepaalde producten of diensten mogelijk niet meer leveren. Wij laten u weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Om veiligheidsredenen nemen wij maatregelen om uw identiteit na te gaan voordat we u toegang verlenen tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie voor gegevensbescherming. 8. Wijzigingen in ons Privacybeleid Wij blijven dit Privacybeleid toetsen en we herzien het indien nodig. Van eventuele aanpassingen in dit Privacybeleid brengen wij u op de hoogte. Ook plaatsen wij gedurende een korte periode een bericht over de wijzigingen op onze homepage. De datum waarop het Privacybeleid voor het laatst werd herzien staat boven aan deze pagina vermeld.

9. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid of onze privacyprocedures kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer, telefonisch op +31 (0)85-0715700, per e-mail via DH_Privacy@dahuatech.com of per post:

Dahua Europe BV

Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer

Marketing: marketing.benelux@dahuatech.com

Dahua Europe: +31 (0)85 0715700

COOKIEVERKLARING

Wij, Dahua Europe BV, maken gebruik van cookies, JavaScript en andere technologieën (“cookies”) als u onze website dahuadisplay.com bezoekt. De eerstvolgende keer dat uw onze website bezoekt zorgen sommige van deze cookies ervoor dat uw apparaat wordt herkend.

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website opslaat op uw computer of uw mobiele apparaat bij een bezoek aan die website.

2. Welke cookies slaan we op en waarom

Onze website maakt gebruik van functionele cookies om de website naar behoren te laten werken en van analytische cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de basisfuncties van de website en ze worden dan ook vastgelegd als u onze website bezoekt. Deze cookies onthouden uw voorkeuren als u onze websites bezoekt. Als u zich bijvoorbeeld voor een van onze websites moet registreren om relevante diensten te ontvangen, worden na de registratie first-party cookies gebruikt die uw e-mail gedurende een bepaalde periode bewaren. Dat bespaart u tijd bij het instellen of invoeren ervan bij een volgend bezoek aan de website of als u van de ene pagina naar de andere gaat. Meer bepaald gebruiken wij deze functionele cookies:

Functionele cookies

Naam

Domein

Doel

Vervaltermijn

WordPress_test_cookie

@dahuadisplay.com

WordPress stelt verschillende cookies in afhankelijk van instelling, inlogstatus en gebruik

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de websites van Dahua gebruiken, inclusief gegevens over de meestbezochte pagina’s en het aantal weergegeven foutmeldingen, en dat helpt ons bij het genereren van rapporten over de zichtbaarheid van onze webpagina’s, zodat we onze website kunnen blijven verbeteren. Deze cookies helpen Dahua om zijn websites te verbeteren en uw surfervaring gebruikersvriendelijker en prettiger te maken. Onderstaand de kenmerken van de analytische cookies:

Analytische cookies

Naam

Domein

Doel

Vervaltermijn

Google Analytics (_ga en _gid)

dahuadisplay.com

Klikgedrag, tijd doorgebracht op website, onderscheiden individuele bezoekers

2 jaar

Clicky ( _jsuid)

dahuadisplay.com

Volgen hoe bezoekers zich tussen verschillende domeinen begeven

18 jaar

3. Beheer van de cookies die wij opslaan en gebruiken

Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u uw browserinstellingen aanpassen om cookies van ons of van derde partijen te verwijderen. U kunt ook uw browserinstellingen aanpassen om te voorkomen dat websites cookies van ons of van derde partijen plaatsen.

Als uw instellingen zodanig zijn dat wij bepaalde cookies niet kunnen plaatsen, kan het zijn dat sommige functies niet beschikbaar zijn of dat bepaalde delen van de website niet kunnen worden geladen. Hier leest u hoe u de instellingen voor de verschillende browsers kunt aanpassen:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

4. Vragen?

Als u vragen hebt over het gebruik van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via DH_Privacy@dahuatech.com of per e-mail via:

Dahua Europe BV

Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer

Marketing: marketing.benelux@dahuatech.com

Dahua Europe: +31 (0)85 0715700

Deze verklaring is gepubliceerd op 30-8-2022